Plagát k podujatiu projektu VISION. Informácie z plagátu sú aj súčasťou textu.

Pozývame vás na online kurz pod názvom „Gut flora“, ktorý sa koná v rámci aktivít organizovaných projektom VISION (Stratégie na posilnenie vedeckej excelentnosti a inovačnej kapacity pre včasnú diagnostiku nádorov tráviaceho traktu / Strategies to strengthen scientific excellence and innovation capacity for early diagnosis of gastrointestinal cancer).

Prednášajúci na kurze bude Apostolos Papalois PhD, KGJ, AMACS, z National and Kapodistrian University of Athens (NKUA) a bude prebiehať v anglickom jazyku. Tematicky sa kurz zameria na tému „How is healthy gut flora defined? Can it be modified?“

Online kurz sa bude konať dňa 29. júna 2023.

Registráciu, ako aj viac informácií, nájdete na webovej stránke projektu VISION

 

Kľúčovým faktorom liečby zhubných nádorov tráviaceho traktu je ich včasná diagnostika (tlačová správa o projekte)

 

Projekt VISION je podporený z programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020, číslo grantu 857381.