Pohyb a obezita boli témy Týždňa vedy a techniky 2023 v BMC SAV, v. v. i.

ilustračná fotografia - cvičenci v telocvični Centra pohybovej aktivity BMC SAV, v. v. i.

Týždeň vedy a techniky 2023 priniesol mnoho zaujímavých podujatí určených mládeži, širokej, ako aj odbornej verejnosti. Jedným z podujatí, ktoré v tomto týždni mohla široká verejnosť navštíviť a niečo viac sa o sebe, ako aj o vede dozvedieť, bolo podujatie „FIT PRE ŽIVOT“ v našom Biomedicínskom centre SAV, v. v. i. (BMC SAV, v. v. i.). Aktivity sa primárne konali v Centre pohybovej aktivity BMC SAV, v. v. i., kde si návštevníci hneď na úvod otestovali rýchlosť chôdze s krátkym hodnotením ich výkonu.

Návštevníci si následne mohli vypočuť dve pútavé prednášky v prednáškovej sále Dionýza Blaškoviča (budova Virologického ústavu BMC SAV, v. v. i.) tematicky zamerané aj na aktivity, ktoré si sami počas podujatia vyskúšali. V prvej prednáške hovoril Mgr. Jozef Ukropec, DrSc., vedúci Sekcie integrovanej fyziológie oddelenia výskumu porúch metabolizmu o výsledkoch realizovaných projektov zameraných na poruchy metabolizmu a diabetu. Na záver účastníci prednášky najviac diskutovali o jednej zaujímavej informácii, ktorú sa dozvedeli, a to o rýchlosti chôdze. V prednáške odznelo, že rýchlosť chôdze nižšia ako 3 km/hod., alebo 0,89 m/s je u starších dospelých asociovaná s vyšším rizikom úmrtia. Účastníci podujatia sa tiež dozvedeli, že existuje vzťah medzi rýchlosťou chôdze a veľkosťou mozočka, časti mozgu zodpovedného za riadenie pohybu, ako aj, že existuje vzťah medzi rýchlosťou chôdze a kognitívnymi funkciami, ako je pamäť. Pravidelné cvičenie aeróbne-silového charakteru spomaľuje proces poklesu rýchlosti chôdze súvisiaci s vekom, a tiež zvyšuje kognitívne skóre v testoch. I vďaka tejto informácii bol medzi návštevníkmi, ktorí prišli počas prednášky, veľký záujem otestovať si rýchlosť chôdze. ?

Po prvej prednáške nasledoval krátky „workshop“ pod vedením fyzioterapeuta Patrika Konrádyho. Skupinke nadšencov vysvetlil správnu techniku niekoľkých cvikov, ktoré si pod jeho dozorom precvičili.

Druhá prednáška podujatia bola zameraná na obezitu. MUDr. Kamila Ivanová hovorila aj o tom, že okrem nadmerného energetického príjmu je dôležitým faktorom prispievajúcim k vzniku obezity aj nedostatok fyzickej aktivity. V prednáške odzneli i zaujímavé fakty, ako napríklad, že obezita svojou prevalenciou predbehla už aj infekčné ochorenia, alebo že obezita so sebou prináša ďalších 236 komplikácií. Spolu so zdravotným aspektom boli spomenuté aj ďalšie oblasti života, ktorých sa obezita významne dotýka, ako je sociálne fungovanie alebo psychika. Prednáška návštevníkov zaujala a taktiež sa dotkla témy, ktorá na záver viedla k živej diskusii.

Po skončení druhej prednášky sa všetci presunuli na testovanie motorických schopností. Okrem rýchlosti chôdze absolvovali aj meranie sily rúk dynamometrom, či test “Vstaň a choď”, ktorý je vhodný na posúdenie rizika pádu. Napriek pestrej vekovej skupine návštevníkov, sa vzájomne počas testovania povzbudzovali a pozitívne komentovali svoje výkony. „Akcia prebehla v komornej a veľmi príjemnej atmosfére a napriek plánovanému ukončeniu o 18.00 hod. sme sa zdržali dlhšie ? .Tento rok nám výsledky testovania ukázali, že návštevníci, ktorých sme testovali sú ´Fit pre život´. Preto sme sa lúčili so slovami, že v nasledujúcom roku bude snáď príležitosť porovnať si výsledky testov s tými tohtoročnými,” skonštatovala na záver Mgr. Lucia Slobodová, PhD., za organizačný tím tohto milého podujatia.

 

Text a ilustračné foto: BMC SAV, v. v. i.