SAV predstavuje témy doktorandského štúdia pre rok 2022/2023

Príď študovať PhD. na SAV. Zverejnili sme témy doktorandského štúdia pre rok 2022/2023

Výskumné pracoviská Slovenskej akadémie vied postupne zverejňujú témy doktorandského štúdia pre akademický rok 2022/2023. Viacerí školitelia a školiteľky sa opäť rozhodli priblížiť svoje témy aj prostredníctvom videoprezentácií a online stretnutí. Končiaci vysokoškolskí študenti, študentky alebo absolventi a absolventky tak môžu získať podrobné informácie nielen o téme, ale aj o samotnom ústave či podmienkach prijatia. Prezentácie a videá dnes SAV zverejnila na svojej webovej stránke.

Organizácie SAV sa do tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania aktívne zapájajú ako externé vzdelávacie inštitúcie na základe Rámcových dohôd uzatváraných s univerzitami a ich fakultami. V súčasnosti majú pracoviská SAV uzatvorených 132 takýchto dohôd. Najvýznamnejšími partnermi SAV v doktorandskom štúdiu sú Univerzita Komenského v Bratislave (65 dohôd), Slovenská technická univerzita (26 dohôd) a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (14 dohôd).

Online formu prezentácie tém doktorandského štúdia využila SAV prvýkrát v minulom roku. „Dva covidové roky presunuli mnohé aktivity do virtuálneho prostredia a aj študenti si zvykajú využívať viacej online nástroje. I keď pre samotné štúdium nemusia byť vždy najvhodnejšie, pre zdieľanie vstupných informácií sú výborné,“ vysvetlila výhody digitálnej prezentácie vypísaných tém členka Predsedníctva SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium profesorka Ľubica Lacinová. Zároveň dodala, že záujemcovia môžu využiť aj možnosť online stretnutia priamo so školiteľmi tém prostredníctvom ZOOM-u.

Do virtuálnej prezentácie sa prihlásilo 15 organizácií SAV, medzi nimi i BMC SAV, v. v .i., a ich prezentácie sú uverejnené na stránke SAV. Návštevníci a návštevníčky na nej nájdu viac ako 50 prezentácií, videí, ako aj termíny a linky k jednotlivým ZOOM-ovým stretnutiam so školiteľmi.

Pracoviská SAV mali v roku 2021 spolu 509 doktorandov, z toho 454 z nich študovalo v dennej forme a 55 doktorandov v externej forme štúdia. „Záujem o doktorandské štúdium na SAV je dobrý, no na niektoré študijné programy je pretlak záujemcov, iné si ich hľadajú ťažko. Rastie počet záujemcov z tretích krajín, ale slovenskí študenti početne vedú a zrejme ešte dlho budú tvoriť viac ako polovicu všetkých študentov,“ doplnila profesorka Ľubica Lacinová.

Viac informácií o jednotlivých zapojených pracoviskách SAV

Témy doktorandského štúdia v BMC SAV, v. v. i. vypísané pre akademický rok 2022/2023

 

Zdroj informácií a foto: SAV (Spracovala a ilustračné foto: Katarína Gáliková, SAV)