Seminar Speaker Series – Dr. Steven Bryden (zrušený)

Plagát k podujatiu projektu CAPSID. Informácie z plagátu sú aj súčasťou textu

Prednáška Dr. Stevena Brydena, vedeckého pracovníka – postdoktoranda v Centre pre výskum vírusov MRC-University of Glasgow, na tému „Odolnosť kože voči vírusom, ktoré sú prenášané komármi“ zo série prednášok ‚Seminar Speaker Series‘ projektu CAPSID sa bude konať dňa 3. marca 2020 o 13.30 hod. vo veľkej zasadačke Virologického ústavu BMC SAV v Bratislave.

 

Projekt CAPSID a jeho aktivity je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Rakúsko.

Viac informácií o prednáške na webovej stránke projektu: https://capsid.vbcf.ac.at/events/

ANOTÁCIA PREDNÁŠKY (pdf)

 

Predchádzajúci seminár:
Seminar Speaker Series – Dr. Bertrand Raynal
Organizátori: