Šikovný stredoškolák Viliam Glézl o svojom projekte, ako i stáži v BMC SAV a úspechoch na súťažiach

Viliam pozerajúci sa cez mikroskop

Viliam

Mladý a zvedavý stredoškolák so zápalom a záujmom o vedu a veci okolo nás. Aj toto ho priviedlo do Biomedicínskeho centra SAV (BMC SAV) k RNDr. Miroslave Matúškovej, PhD. a Ing. Martine Poturnajovej, PhD. na Oddelenie molekulárnej onkológie Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV. Študent gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Viliam Glézl.

Ako to celé začalo, aké úspechy so svojou témou Viliam dosiahol, ako to vyzerá na medzinárodnej súťaži a prečo sa rozhodol pre tému z oblasti onkológie, sme sa opýtali samotného Viliama.

Viliam, projekt s ktorým si prišiel na jeseň 2019 do laboratórií BMC SAV sa mal pôvodne zameriavať na akné. Mal si pripravenú a vybranú látku EGCG (Epigallokatechín-3-gallát), a plánoval si pozorovať jej vplyv. Nakoniec si sa zameral a skúmal si vplyv EGCG na bunky kolorektálneho karcinómu, čo je rakovina hrubého čreva. Čo za látku je EGCG a ako Ti napadlo skúmať práve ju?

VILIAM: EGCG je polyfenolický antioxidant zo skupiny katechínov (pozn. redakcie: EGCG je prírodná látka, nachádzajúca sa aj v čaji). Už v minulosti sa EGCG spájalo s potenciálnymi anti-inflamatórnymi účinkami a bola dokázaná jeho úloha aj v rámci Hsp90 (pozn. redakcie: Hsp90 je proteín, ktorý okrem iného, stabilizuje množstvo proteínov potrebných na rast nádoru, a preto sa inhibítory Hsp90 skúmajú ako protirakovinové liečivá). Túto látku som si vybral práve z dôvodu dokázanej inhibície Hsp90 ktorá poukazovala na potenciálne využitie EGCG na liečbu onkologických ochorení.

Vo výskume si sa nakoniec zameral na spomínanú rakovinu hrubého čreva. Prečo si sa rozhodol nakoniec pre túto tému a čo sa Ti počas výskumu podarilo zistiť?

VILIAM: Rakovina hrubého čreva je bohužiaľ v posledných rokoch v smutnej štatistike mortality nádorových ochorení na popredných miestach a preto som sa rozhodol, že sa zameriam na tento druh ochorenia. Výskum kolorektálneho karcinómu mi však ukázal problematiku rezistencie voči chemoterapii, ktorá ma zaujala natoľko, že veľká časť práce zahŕňa práve vplyv EGCG na chemorezistentné bunky kolorektálneho karcinómu. Počas výskumu sa nám podarilo dokázať, že EGCG je schopné inhibovať / spomaľovať rast buniek kolorektálneho karcinómu v koncentráciách 10 μg/ml a 50 μg/ml EGCG, a potvrdili sme teda antineoplastické účinky EGCG vo vybraných koncetráciách. V intenciách chemorezistencie sme pozorovali vplyv EGCG na génovú expresiu transmembránových efluxných púmp (bielkoviny schopné transportovať chemoterapeutiká von z bunky), ktorých vysoká expresia sa spája s vznikom chemorezistencie. Podarilo sa nám dokázať, že EGCG výrazne inhibuje expresiu týchto génov už pri koncentrácii 2 μg/ml. Momentálne sa naša práca zaoberá skúmaním vplyvu „kombinovanej terapie“ 5-Fluorouracilu a EGCG na chemorezistenté bunky kolorektálneho karcinómu.

Bádať do laboratória vedeckej inštitúcie si prišiel prvýkrát. Ako sa Ti pracovalo?

VILIAM: V laboratóriu sa mi pracovalo výborne, pod vedením p. doktorky Matúškovej a p. doktorky Poturnajovej. Som vďačný celému Oddeleniu molekulárnej onkológie že mi umožnili pracovať v ich prostredí a poskytli mi cenné rady a pomoc.

Viliam po získani jedného z ocenení (na Festivale vedy a techniky 2019)

Viliam, počas koronakrízy si úspešne reprezentoval Slovensko na medzinárodnej súťaži Vernadsky, ktorú organizuje Ruská akadémia vied v Moskve. Súťaž sa konala v on-line priestore prostredníctvom video prezentácií a v kategórií Medicína, prevencia chorôb a medicínska genetika si obsadil skvelé prvé miesto. Ako si vnímal prezentáciu vlastnej práce akoby „na diaľku“ a aká bola spätná väzba od hodnotiteľov na Tvoju prácu?

VILIAM: Bol som veľmi rád, že táto súťaž nebola zrušená, ale organizátori sa ju rozhodli presunúť do online sektora. Prezentovalo sa mi veľmi dobre a určite to bol menší stres ako pri fyzickej prezentácii. Po prezentácii mojej práce bola veľmi zaujímavá diskusia, kde sa porota vyjadrila, že práca má veľký potenciál.

Aké súťaže Ťa ešte v najbližšej budúcnosti čakajú, prípadne aké ďalšie máš tento rok už za sebou?

VILIAM: Momentálne mám za sebou medzinárodnú konferenciu ISEF (International science and engineering fair), ktorá sa mala konať súťažne v Anahemie, ale kvôli vysokému riziku bola súťaž zrušená a bola nahradená konferenciou v online sektore. Do budúcna ma čaká Súťaž mladých onkológov, ktorá bola preložená na neurčito, no verím, že sa jej čoskoro budem môcť zúčastniť.

Viliam, čomu sa plánuješ v budúcnosti venovať? Vidíš sa možno ako úspešný lekár alebo vedec?

VILIAM: V budúcnosti sa chcem venovať určite vede. Pri výbere medzi vedou a medicínou sa riadim pekným citátom „Môžeme zachrániť tisíce ľudí operáciami, no milióny výskumom“.

Viliam, gratulujeme k dosiahnutým úspechom a držíme palce do budúcnosti…

 

Foto: Viliam Glézl