Veda SK: Čo je v športe zdravé a čo už na hranici extrému?

doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.

Veda SK na Rádiu Slovensko ponúka 28. 12. 2019 večer úsmevné, no aj vážne rozprávanie pred koncom roka o situáciách vo vede, výskume a v športe. Hosťami sú doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD. z Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV a Matej Tóth, olympijský víťaz v chôdzi.

Doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD. sa venuje výskumu systémových a molekulárnych mechanizmov účinkov fyzickej (ne)aktivity na zdravie, ako aj uplatneniu cvičenia v prevencii a liečbe cukrovky 2. typu, neurodegeneratívnych (Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba) či onkologických ochorení. „Zistili sme, že hormón kostrového svalu – irisín – klesá pri cukrovke, a mohol by prispievať k progresii tohto zákerného chronického ochorenia,“ hovorí v súvislosti s účinkami športovania na ľudský organizmus.

Matej Tóth má zasa množstvo skúseností s prípravou na vrcholové športové výkony, ale aj s obvinením z možného dopingu. Vysvetľuje problém v odchýlke hodnoty svojho hemoglobínu, aj zložitú cestu očistenia svojho mena a kreditu čistého športovca.

Atraktívna téma – veda a šport – prináša mnohé otázky, odpovede, rôzne pohľady, a aj súvislosti.

Veda SK poslednú sobotu v roku od 22.20 hodiny.

 

Informácie poskytol: Stanislav Ščepán
Zdroj foto: https://generalibalans.sk/prezijeme-bez-pohybu/