Chovný a experimentálny zverinec pre imunodeficientné myši

Zverinec pre imunodeficientné myši (ZIM, No. SK UCH 02022) spĺňa všetky požiadavky na držanie imunodeficientných zvierat vrátane myší s ťažkou kombinovanou imunodeficienciou. Zvieratá sú chované v individuálne ventilovaných klietkach alebo semirigídnych izolátoroch. Zverinec má potrebné vybavenie pre chirurgické výkony.