Vedci z BMC SAV sa podieľali na vývoji a validácii prvého certifikovaného slovenského testu na detekciu vírusu SARS-CoV-2

RNDr. Boris Klempa, DrSc. (vpravo) a RNDr. Juraj Koči, PhD. (vľavo) v testovacom laboratóriu, s novým slovenským kitom v rukách.

RNDr. Boris Klempa, DrSc. (vpravo) a RNDr. Juraj Koči, PhD. (vľavo) v testovacom laboratóriu, s novým slovenským kitom v rukách.

Súčasná pandémia koronavírusu SARS-CoV-2 spôsobujúceho ochorenie COVID-19 nám naplno ukázala, aká dôležitá je presná diagnostika pre kontrolu nad šírením nákazy.

V prvotnej fáze nárastu počtu infikovaných osôb na Slovensku bolo testovanie neustále limitované globálnym nedostatkom reagencií potrebných na izoláciu vírusovej RNA a následne aj na uskutočnenie jej prepisu na DNA a PCR amplifikáciu. Vedeckí pracovníci Oddelenia ekológie vírusov z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV (VÚ BMC SAV) pod vedením RNDr. Borisa Klempu, DrSc. mali s touto situáciu osobné skúsenosti, keď sa do procesu testovania iniciatívne a s podporou vlády zapojili, aby posilnili kapacity Úradu verejného zdravotníctva SR. Nedostatočné množstvo a rôzna kvalita reagencií ich neustále nútili prispôsobovať sa novým podmienkam testovania a priebežne optimalizovať jeho postupy.

Práve v čase, keď museli RNDr. Boris Klempa, DrSc. a jeho kolega RNDr. Juraj Koči, PhD., spolu s vedeckým riaditeľom VÚ BMC SAV MVDr. Jurajom Kopáčkom, DrSc. urgentne riešiť problém nedostatku alebo zlej kvality kľúčových komponentov PCR testu, sa zjavila ponuka Pavla Čekana, PhD., ktorý vedie firmu MultiplexDX primárne zameranú na inovatívnu onkologickú diagnostiku, že je schopný tieto komponenty pre nás nasyntetizovať. Vzápätí vznikla s pomocou firiem Lambda Life a ProScienceTech, ako aj s účasťou tímu RNDr. Tomáša Szemeša, PhD. z Vedeckého parku Univerzity Komenského (VP UK) efektívna spolupráca, ktorá dostala silnú finančnú podporu zo strany firmy ESET, ako aj morálnu podporu zo strany člena Permanentného krízového štábu Dr. Róberta Mistríka.

K vývoju slovenského testu nazvaného vDETECT COVID-19 RT-qPCR každý z účastníkov prispel významným dielom. Vedci z BMC SAV sa podieľali na overovaní kvality a funkčnosti jednotlivých zložiek testu, na validácii testu na klinických vzorkách, ako aj na izolácii vírusu a príprave vírusovej RNA, ktorá v teste slúži ako pozitívna kontrola. Firme MultiplexDX patrí veľký kredit za optimalizovaný dizajn špecifických komponentov testu, ktoré vylepšili jeho kvalitu, a za výrobu týchto komponentov. Tím z VP UK sekvenoval RNA z vírusových izolátov, ktorá sa použila ako pozitívna kontrola, podieľal sa na validácii testu a optimalizácii podmienok jeho praktického použitia. Firmy ProScienceTech a LambdaLife dodali komponenty potrebné pre reverznú transkripciu a PCR a podieľali sa na návrhu validačných protokolov potrebných pre certifikačný proces a na kompletizácii kitu. Podporovateľ celého vývoja, firma ESET angažovala do procesu prípravy na certifikáciu Romana Oravca z neziskovej organizácie CCCT, ktorý validačné testovanie koordinoval a pripravil podklady na registráciu testu v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv SR.

Intenzívna a obetavá spolupráca priniesla svoje ovocie. vDETECT COVID-19 RT-qPCR kit dňa 14. 5. 2020 získal certifikáciu ŠÚKL na použitie v in vitro diagnostike a dnes, 15. 5. 2020, bolo slávnostne odovzdaných stotisíc testov ako dar Slovenskej republike, ktorý budú môcť štátne laboratóriá bezprostredne použiť na testovanie.

Napriek tomu, že počet infikovaných osôb na Slovensku klesá, bude testovanie pomocou nového slovenského kitu významným nástrojom na monitorovanie šírenia infekcie najmä v podmienkach postupného uvoľňovania protiepidemických opatrení a otvárania prevádzok a škôl. Zároveň bude zábezpekou rýchlej identifikácie možnej druhej vlny epidémie. Predstavuje tiež záruku, že Slovensko bude schopné rýchlo a účinne reagovať aj na ďalšie epidémie spôsobené známymi alebo novo sa vynárajúcimi vírusmi.

Nový slovenský RT-qPCR kit je však aj symbolom efektívnej kooperácie akademického a súkromného sektora a príkladom toho, ako môže úspešná IT firma akou je ESET pomôcť v boji proti pandémii stimuláciou tvorivých aktivít užitočných pre spoločnosť.

 

Autor: prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.
Zdroj foto: BMC SAV
Zdroj obrázku: ESET
ďalšie informácie: Slovenské testy na koronavírus sú zaregistrované a prvých 100-tisíc testov je pripravených na odovzdanie (Tlačová správa ESET)