Vedecká diskusia v denníku SME

O tom, ako to dnes vyzerá pri výskume a liečbe rakoviny, ako sa nové lieky a postupy dostávajú do praxe a ako zmenili život pacienta, diskutovali 12. júna 2019 v Bratislave dvaja vedci s Ondrejom Podstupkom, zástupcom šéfredaktorky denníka SME.

So svojimi skúsenosťami sa podelili Miroslav Chovanec, vedecký riaditeľ Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV (na fotografii vpravo) a Štefan Korec, slovenský onkológ (na fotografii v strede), ktorý sa po dlhoročnom pôsobení v USA vrátil naspäť na Slovensko. Ten povedal, že celková úmrtnosť na zhubné nádory je čiastočne vďaka včasnejšiemu záchytu, čiastočne vďaka zlepšenej liečbe a zlepšenej diagnostike nižšia ako v minulosti. Miroslav Chovanec na otázku kam povedie výskum rakoviny v budúcnosti poznamenal, že vedci sa v súčasnosti chcú zaoberať nosičmi vo forme nanočastíc, ktoré by špecificky dopravovali súčasne liečivo a prípadne nejaké inhibítory procesov v nádorovej bunke, ktoré sú esenciálne pre to, aby prežila alebo odpovedala na liečivo. Pričom je, podľa neho, imunoterapia tým najhorúcejším trendom vo vede. Obaja na koniec diskusie skonštatovali obrovský význam prevencie, ktorú rozdelili na primárnu, ktorú musí vykonať každý z nás, teda zlepšiť si životosprávu, a na sekundárnu, ktorú musí štát podporovať v rámci skríningových programov. Počas diskusie mohli čitatelia denníka klásť hosťom svoje otázky online.