Vedecké dielne – onkológia 2020: Rakovina hranice nepozná

Mgr. Michal Šelc, PhD., Ing. Lucia Demková a RNDr. Katarína Kozics, PhD.

Mgr. Michal Šelc, PhD., Ing. Lucia Demková a RNDr. Katarína Kozics, PhD.

Desiaty, jubilejný ročník vzdelávaco-popularizačného podujatia pod názvom „Vedecké dielne – onkológia“ sa úspešne podaril usporiadať vo svojom každoročnom termíne. V priebehu februára a začiatkom marca organizátori podujatia, Ústav experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV a Nadácia Výskum rakoviny, navštívili takmer 40 gymnázií zo Slovenska a 1 gymnázium v zahraničí.

Prednášky venujúce sa témam onkológie sa konajú na stredných školách v mnohých slovenských mestách v dňoch 4. februára (Svetový deň proti rakovine – WCD) až 7. marca (Deň výskumu rakoviny). Vyvrcholením podujatia mal byť pri príležitosti Dňa výskumu rakoviny 7. ročník Súťaže mladých onkológov, ktorá bola z dôvodu epidemiologickej situácie spojenej s ochorením COVID-19 v súčasnosti posunutá na neurčito. „Náhradný termín bude včas vyhlásený a všetci účastníci o ňom budú informovaní elektronickou formou“, vyhlásili organizátori súťaže, Nadácia Výskum Rakoviny v spolupráci so žilinským Gymnáziom Hlinská. Tešíme sa na náhradný termín súťaže a všetkým súťažiacim prajeme veľa trpezlivosti a následne úspechov….

Čo všetko zaznelo na prednáškach podujatia Vedecké dielne – onkológia 2020 (VDO 2020)?

Aktívne šírenie povedomia o rakovine a informovať študentov o dôležitosti a aktuálnosti výskumu v oblasti onkológie na Slovensku je jedným z hlavných cieľov prednášok VDO (2020). Druhým, o nič menej dôležitým zámerom samotných prednášok, je inšpirovať študentov po celom Slovensku k štúdiu medicíny, prírodných, ale aj spoločenských a technických vied a vzbudiť v nich zvedavosť a záujem o vzdelanie, či už v oblasti onkológie, alebo vedy a techniky ako takej.

Záujem o onkologickú problematiku medzi stredoškolákmi potvrdzuje aj fakt, že otázok bolo v tomto ročníku rozhodne neúrekom, čo potvrdili mnohí prednášajúci z Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV (ÚEO BMC SAV). V tomto jubilejnom roku sa po prvýkrát jedna z prednášok konala aj mimo Slovenska, konkrétne na slovenskom gymnáziu v ukrajinskom Užhorode.

Na viacerých gymnáziách, vrátane toho na Ukrajine, prednášala aj RNDr. Katarína Kozics, PhD.Oddelenia nanobiológie ÚEO BMC SAV. Dr. Kozics hovorila najmä o rakovine ako takej, jej vzniku, prevencii a včasnej diagnostike. „Vo všeobecnosti môže za vznik onkologickej choroby okrem genetických predpokladov veľa rôznych faktorov, pričom niektoré dokážeme sami ovplyvniť. Každý rok zomrie na niektoré z rakovinových ochorení viac ako osem miliónov ľudí. Toto číslo z roka na rok stúpa v dôsledku pribúdania karcinogénov v našom okolí a nezdravého spôsobu života celej populácie. Informácie o prevencii, príznakoch a včasnej diagnostike môžu zachrániť život,“ bolo jedno z hlavných posolstiev dr. Kozics.

RNDr. Katarína Kozics, PhD. počas prednášky, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou

Mladí prednášajú mladým, dalo by sa skonštatovať. Medzi prednášajúcimi z ÚEO BMC SAV sú každoročne i mladí vedeckí pracovníci, ako aj doktorandi, pôsobiaci na jednotlivých oddeleniach. Ani v tomto jubilejnom 10. ročníku sa nenechali prosiť a viacerí z nich prezentovali témy svojho výskumu. Nechýbali medzi nimi dve doktorandky, Andrea Holíčková a Katka Bérešová.

doktorandky Katka Bérešová a Andrea Holíčková s RNDr. Jánom Sedlákom, DrSc., Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne

„V prednáške rozoberám poškodenie a opravu DNA ako dvojsečnú zbraň. Na jednej strane som hovorila o tom, ako je dôležité, aby si bunky odstránením poškodenia DNA dokázali zachovať integritu genómu a na strane druhej som vysvetlila, ako sa dá poškodenie DNA využiť napríklad pri chemoterapii. Predstavila som dva typy malignít, ktoré sú predmetom výskumu nášho laboratória – testikulárne nádory zo zárodočných buniek a nádory močového mechúra. V prednáške som sa venovala i problematike rezistencie nádorov, predovšetkým rezistencie asociovanej so zvýšenou opravou DNA, ktorou sa náš vedecký tím zaoberá“, ozrejmila svoju prednášku Andrea.

Katka hovorila o téme svojho výskumu, a tým je detská akútna leukémia a jej vznik: „Detská akútna leukémia patrí medzi najčastejšie detské malignity. Liečba síce dosahuje úspešnosť až na úrovni 90 %, avšak u mnohých pacientov spôsobuje doživotné zdravotné komplikácie a nedokáže úplne zabrániť relapsu, teda návratu ochorenia. Aby bolo možné navrhnúť špecifickejšiu liečbu, je potrebné objasniť molekulárny mechanizmus jej vzniku“. (viac o detskej akútnej leukémii sa dozviete aj z Katkinho článku na webovej stránke BMC SAV)

Okrem vybraných spomenutých tém, zazneli od vedeckých pracovníkov ÚEO BMC SAV i ďalšie. Študenti sa dozvedeli viac aj o nanomedicíne ako o potenciálnom novom spôsobe terapie onkologických ochorení; hovorilo sa aj o nanomateriáloch a ich veľkosti a využitiu v rôznych oblastiach bežného života; jednou z tém boli i antioxidanty a ich význam v prevencii rakoviny, ako i ako je to s prevenciou rakoviny a prírodnými látkami; padla aj otázka či budeme niekedy mať „zázračnú“ pilulku proti rakovine; skúmalo sa aké príčiny vedú k vzniku nádorov; a zaznelo i mnoho ďalších tém.

Viac o atmosfére počas jednotlivých prednášok, o témach, ako aj o navštívených školách a prednášajúcich podujatia Vedecké dielne – onkológia 2020 nájdete na Facebook-ovom profile BMC SAV (Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences) alebo na webovej stránke mapujúcej Vedecké dielne Onkológia (VDO) 2020

Linka na FB

Linka na VDO 2020

__________________________________________

Vedecké dielne – Onkológia je podujatie, ktoré prostredníctvom prednášok približuje študentom stredných škôl tému onkologického výskumu.
Organizátori podujatia sú Ústav experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV a Nadácia Výskum rakoviny