Vo vzorkách zo Slovenska sme našli Juhoafrický variant

Vedkyňa počas sekvenovania

V uplynulých dňoch Biomedicínske centrum SAV (BMC SAV) spolu s partnermi z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky a z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského intenzívne pracovali na navýšení sekvenovacích kapacít. Prebiehali taktiež intenzívne snahy o zavedenie rutinného sekvenovania zo strany všetkých relevantných štátnych inštitúcií.

„V rámci týchto snáh sme spolu s partnermi tento týždeň od Úradu verejného zdravotníctva obdržali prvých 96 vzoriek. Pri analýze týchto vzoriek sme identifikovali 6 sekvencií (vzoriek), ktoré patria do línie B.1.351, patria teda medzi tzv. Juhoafrický variant“, povedal Boris Klempa z BMC SAV.

Jedná sa o prvé potvrdenie Juhoafrického variantu na území Slovenskej republiky.

„Túto informáciu sme okamžite poskytli našim partnerom z Úradu verejného zdravotníctva a Ministerstva zdravotníctva SR“, dodal Boris Klempa.

 

Ospravedlnenie za nesprávne označenie nositeľov Juhoafrického variantu

 

Zdroj foto: RNDr. Boris Klempa, DrSc., BMC SAV