Biomedicínske centrum SAV môže pokračovať v testovaní vďaka daru od MultiplexDX

ukážka ako prístroj pracuje

new device

Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied ponúklo pomoc s laboratórnym testovaním na SARS-CoV-2 už v marci, bezprostredne po objavení sa prvých pacientov s ochorením COVID-19 na Slovensku. Na pokrytie nákladov spojených s testovaním dostalo vtedy dotáciu vlády vo výške 280 000,00 EUR. Hoci pôvodná kalkulácia počítala s 5 000 vzorkami, z tejto dotácie a s podporou interných režijných a mzdových prostriedkov SAV, dokázalo Biomedicínske centrum SAV testovanie realizovať až doteraz. Tím pod vedením RNDr. Borisa Klempu, DrSc. otestoval už viac ako 16 000 vzoriek.

Dnes sa v Biomedicínskom centre SAV testuje najmä vďaka daru od Nadácie Slovenskej sporiteľne, ktorá poskytla financie na automatickú izolačnú stanicu a spotrebný materiál na RNA extrakcie, a taktiež vďaka PCR testom, ktorých vývoj a výrobu financovala Nadácia ESET. Spomínané testy sa však práve minuli a hrozilo, že sa testovanie zastaví.

Našťastie, túto situáciu sa aspoň dočasne podarilo oddialiť vďaka daru od spoločnosti MultiplexDX, ktorá sa Biomedicínskemu centru SAV rozhodla darovať ďalších 4 000 na Slovensku vyrobených testov, certifikovaných na diagnostiku COVID-19. „Sme veľmi radi, že môžeme takto pomôcť našim partnerom, s ktorými už od marca naše testy vyvíjame, ktorí produkujú validačné dáta na certifikáciu a taktiež nám do kitov dodávajú vírusovú RNA ako pozitívnu kontrolu,“ vyjadril sa k daru Pavol Čekan, PhD., zakladateľ a CEO spoločnosti MultiplexDX.

Biomedicínske centrum SAV tak bude môcť pokračovať v testovaní práve so slovenskými certifikovanými testami, na ktorých vývoji a validácii sa jeho vedeckí pracovníci od začiatku podieľajú a sú absolútne presvedčení o ich vysokej kvalite a spoľahlivosti. Spoluprácu s MultiplexDX, ako aj tento dar si virológovia z Biomedicínskeho centra SAV veľmi cenia. Firma im pomohla s testovaním nielen v počiatkoch pandémie, keď bol na Slovensku veľký problém s dodávkou spoľahlivých PCR reagencií zo zahraničia, ale aj teraz, keď nápor na testovanie opätovne stúpa a jeho realizácia je kľúčová pre kontrolu šírenia nákazy spôsobenej koronavírusom SARS-CoV-2.

 

TLAČOVÁ SPRÁVA

viac o koronavíruse: BMC SAV o koronavíruse v médiách, ako i na našom portáli (sumár článkov)

Foto: Veronika Zahradníková, BMC SAV