Literárny fond ocenil v roku 2019 i vedkyňu a kolektív vedcov z BMC SAV

Ocenenia výboru Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu v kategórií prírodné a lekárske vedy v roku 2019 putovali i do rúk výskumníkom z Biomedicínskeho centra SAV. Profesorka Ing. Oľga Križanová, DrSc. získala ocenenie za citačný ohlas na články a publikácie za posledné tri roky. Druhé ocenenie získal kolektív autorov z Oddelenia výskumu porúch metabolizmu za citovanosť práce, ktorá vznikla pod vedením doc. MUDr. Barbary Ukropcovej, PhD. a zaoberá sa hormónom kostrového svalu irisín, ktorý sa produkuje pri cvičení a mohol by sa podieľať na premene bieleho tuku na kalórie spaľujúci tuk béžový.

Profesorka Oľga Križanová z Ústavu klinického a translačného výskumu Biomedicínskeho centra SAV sa venuje výskumu vybraných signálnych molekúl, hlavne vápnikových iónov a plynných transmiterov v raste/progresii, ale aj potláčaní rastu solidných tumorov a ocenenie Literárneho fondu – Prémia za trojročný vedecký ohlas je uznaním kvality jej vedeckej práce v posledných rokoch.

Ocenenie kolektívu autorov z Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV z Oddelenia výskumu porúch metabolizmuPrémia za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo, za kolektív autorov prebrala prvá autorka publikácie dr. Timea Kurdiová.

Ocenená publikácia nesie názov „Effects of obesity, diabetes and exercise on Fndc5 gene expression and irisin release in human skeletal muscle and adipose tissue: in vivo and in vitro studies.“ (doi: 10.1113/jphysiol.2013.264655) a tematicky prináša integrovaný pohľad na fyziologickú úlohu irisínu, endokrinne aktívnej látky produkovanej pri cvičení v kostrovom svale, z hľadiska benefičných účinkov cvičenia na celotelový metabolizmus. V práci sa pritom špecificky zohľadňujú metabolické charakteristiky a funkčná kapacita kostrového svalu, ako aj vlastnosti buniek ľudského svalu od pacientov s obezitou, prediabetom a diabetom 2 typu.

 

Ilustračné foto: Pixabay.com /LoggaWiggler/