pozvánka na webináre a webová stránka www.obezitologickedni2020.sk

Vzhľadom na pandemickú situáciu spojenú s COVID-19 prechádza Obezitologický kongres 2020 do virtuálneho priestoru. On-line webináre určené primárne lekárom, sestrám, nutričným poradcom, farmaceutom a ďalším odborníkom, ktorí sa zaoberajú témou obezity, pohybu a ich vplyvoch na zdravie, sa uskutočnia v stredu 14. 10. 2020 a 21. 10. 2020 v čase od 14.30 – 17.00 hod.

14. 10. 2020: OBEZITA – KARDIO – COVID-19

Prednášky:

 • Metabolický syndróm, obezita a kardiovaskulárne choroby
 • Význam chirurgickej liečby obezity vo vzťahu ku kardiometabolickým ochoreniam (ČR)

Obezita a COVID-19: dve strany jednej mince

 • Obezita/tukové tkanivo ako rizikový faktor pre COVID-19
 • Prepojenie renín-angiotenzínového systému s komplikáciami spojenými s obezitou a COVID-19 (ČR)
 • COVID-19 ako bariéra pre manažment obéznych pacientov
 • Vplyv výživy na vnímavosť, priebeh a dlhodobé následky COVID-19. „Zdravý tanier“ a „Zdravá pyramída“ – názorné pomôcky dodržiavania zdravej výživy (nielen) počas COVID-19
 • Ako pravidelná pohybová aktivita a fyzická zdatnosť ovplyvňujú priebeh COVID 19: význam tréningových programov v krízovom období
 • Terapeutické stratégie zamerané na COVID-19: výzvy a príležitosti

HARMONOGRAM (pdf)

21. 10. 2020: OBEZITA – KARDIO – COVID-19

Prednášky:

 • Exercise is Medicine in Obesity Related Cancer – Prevention, Prehabilitation, Treatment and Rehabilitation (Austria)
 • Manažment pacientov s diabezitou
 • Povedzte mi svoj obvod pásu a ja vám poviem ako dlho budete žit
 • Postavenie inzulínu glargín v liečbe pacientov s diabezitou
 • Súčasné ciele a možnosti mananažmentu adipozopatickej dyslipidémie
 • Optimálna kombinácia nutričnej intervencie a fyzickej aktivity v prevencii a liečbe diabezity
 • Perspektívy liečby obezity
 • Od bandáže ku komplexním metabolickým operacím (ČR)
 • Telemonitorink v léčbě obezity: studie HOBIT (ČR)

HARMONOGRAM (pdf)

Registrácia na webináre bude spustená vždy hodinu pred podujatím (od 13.30 hod.)

On-line vysielanie

Podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania, s počtom kreditov: 2 kredity za sledovanie a 2 kredity za úspešne vyriešený AD test. Po skončení webinára, vylosujeme a odmeníme jedného z účastníkov, ktorý úspešne vyrieši AD test. Cenou sú 2 monografie Klinická obezitológia a Diabezita.