Zuzana Vetrecin Čeplíková

22 júna, 2021
Plagát k podujatiu projektu VISION. Informácie z plagátu sú aj súčasťou textu

Zmena termínu: Prednáška: „Hilar cholangiocarcinoma: pathogenesis, preoperative planning, …“

Pozývame vás na prednášku MUDr. Konstantinos I. Bramis, Ph.D., MSc., pod názvom „Hilar cholangiocarcinoma: pathogenesis, preoperative planning, and
21 júna, 2021
RNDr. Ján Gálik, CSc. počas odovzdávania Čestnej plakety Dionýza Blaškoviča

Čestná plaketa Dionýza Blaškoviča pre Jána Gálika z Neurobiologického ústavu BMC SAV

Súčasťou pracovného výjazdu členov Predsedníctva SAV v Košiciach bolo aj udelenie Čestnej plakety Dionýza Blaškoviča odborníkovi v oblasti neurovedného výskumu,
18 júna, 2021
Kristína Boršová, doktorandka Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV

Od experimentov doktorandky až po národný sekvenačný program

Vírus, s ktorým žijeme už rok a pol, mutuje približne dvakrát za mesiac. Zdá sa vám to rýchlo? Vírus
11 júna, 2021
Monitoring inváznych druhov komárov – ovipozičná nádoba/pasca

Ázijský invázny komár Aedes japonicus japonicus zaznamenaný na Slovensku

Monitoring inváznych druhov komárov v roku 2020 odhalil nový druh invázneho komára aj na Slovensku. Ide o pôvodne