Seminar Speaker Series – Dr. Florian Schur (28. 05. 2020)

Plagát k podujatiu projektu CAPSID. Informácie z plagátu sú aj súčasťou textu

Prednáška Dr. Floriana Schura z Inštitútu vedy a techniky Rakúsko, pod názvom „From Viruses to Cells. Toward high-resolution cellular structural biology using cryo-electron tomography“ zo série prednášok ‚Seminar Speaker Series‘ projektu CAPSID sa bude konať dňa 28. mája 2020 o 14.00 hod. prostredníctvom on-line vysielania cez aplikáciu ZOOM.

Témou seminára Dr. Schura je skúmanie štruktúrnej plasticity vírusov, cez pohyby jednotlivých molekúl ako aj pohyb samotných buniek. Vedecká skupina Dr. Schura využíva pokročilú kryo-elektrónovú mikroskopiu k štúdiu štruktúry a funkcie proteínových komplexov in situ, pričom sa zameriavajú na dynamický aktínový cytoskelet, ktorý je kľúčovým hráčom v schopnosti buniek pohybovať sa. Migrácia buniek sprostredkovaná aktínom je dôležitá pri fyziologických javoch, ako je embryonálny vývoj alebo hojenie rán, pričom disregulácia týchto procesov vedie k patológiám, vrátane metastázovania nádorových buniek a infekciám patogénmi.

Cieľom vedeckého bádania skupiny, ktorý nám sprostredkuje Dr. Schur, je porozumieť základným štrukturálnym princípom, ktoré riadia tieto zložité mechanizmy.

 

Projekt CAPSID a jeho aktivity je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Rakúsko.

Viac informácií o prednáške, ako aj registrácia na webovej stránke projektu: https://capsid.vbcf.ac.at/events/

ANOTÁCIA a PRIHLASOVACIE ÚDAJE PREDNÁŠKY (pdf)

 

Predchádzajúci seminár:
Seminar Speaker Series – Prof. Peijun Zhang (07. 05. 2020)
Seminar Speaker Series – Dr. Arthur Sedivy (30. 04. 2020)
Seminar Speaker Series – Dr. Bertrand Raynal
 Organizátori: