Seminar Speaker Series – Prof. Jörg Menche (08. 10. 2020)

Plagát k podujatiu projektu CAPSID. Informácie z plagátu sú aj súčasťou textu

Prednáška Prof. Jörg Menche z Department of Structural & Computational Biology, University of Vienna, pod názvom „Network Medicine: From protein-protein to drug-drug and human-machine interactions“ zo série prednášok ,Seminar Speaker Series´ projektu CAPSID sa bude konať dňa 8. októbra 2020 o 14.00 hod. prostredníctvom on-line vysielania cez aplikáciu ZOOM.

Témou seminára bude tzv. „Network Medicine“. Profesor Menche vás uvedie do princípov organizovania, ktoré riadia kľúčové bunkové interakcie, a dôsledkov týchto princípov na porozumenie ľudských chorôb. Tieto ‚sieťové‘ prístupy majú potenciálne biologické aj klinické aplikácie, od identifikácie génov chorôb až po lepšie cielené lieky.

Prof. Jörg Menche vedie medzinárodný a skutočne interdisciplinárny tím so zameraním od biológie a bioinformatiky po fyziku, matematiku aj umenie. Jeho výskumná skupina pracuje v oblasti ‚sieťovej‘ medicíny, čo v skutočnosti predstavuje interdisciplinárny prístup k porozumeniu ľudských chorôb. Neustále rastúce množstvo údajov, od sekvenovania jednotlivých genómov po zdravotné záznamy celej populácie, odráža mnoho úrovní organizácie, ktoré zohrávajú úlohu v prejavoch chorôb; od interakcií bielkovín s DNA cez prenos signálov naprieč bunkou; od metabolizmu po sociálne interakcie spojené s prenosom choroby a podobne. Vzhľadom na komplikované interakcie na týchto úrovniach a aj naprieč týmito úrovňami, môže ‚sieťová veda‘ poskytnúť neoceniteľné nástroje, ktoré pomôžu túto obrovskú zložitosť postupne rozmotávať a chápať fenomény chorôb holistickým spôsobom.

 

Projekt CAPSID a jeho aktivity je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Rakúsko.

Viac informácií o prednáške, ako aj registrácia na webovej stránke projektu: https://capsid.vbcf.ac.at/events/

ANOTÁCIA a PRIHLASOVACIE ÚDAJE PREDNÁŠKY (pdf)

 

Predchádzajúce semináre:
Seminar Speaker Series – Prof. Ohad Medalia (25. 06. 2020)
Seminar Speaker Series – Dr. Florian Schur (28. 05. 2020)
Seminar Speaker Series – Prof. Peijun Zhang (07. 05. 2020)
Seminar Speaker Series – Dr. Arthur Sedivy (30. 04. 2020)
Seminar Speaker Series – Dr. Bertrand Raynal

 

Organizátori: