Seminar Speaker Series – Dr. Joachim Goedhart (15. 04. 2021)

Plagát k podujatiu projektu CAPSID. Informácie z plagátu sú aj súčasťou textu

Prednáška Dr. Joachima Goedharta, ktorý sa venuje molekulárnej cytológii a v súčasnosti pôsobí na Univerzite v Amsterdame v Holandsku, pod názvom „Imaging G-protein signaling with genetically encoded fluorescent probes“ zo série prednášok ,Seminar Speaker Series´ projektu CAPSID sa bude konať dňa 15. apríla 2021 o 14.00 hod. prostredníctvom on-line vysielania cez aplikáciu ZOOM.

Ako vieme, všetky bunky počas svojho života prechádzajú rôznymi zmenami, ako je rast, diferenciácia alebo pohyb. Tiež je známe, že tieto zmeny sú riadené molekulami v extracelulárnom prostredí. Čo je ale mimoriadne zaujímavé je, že práve priestorové a časové aspekty molekulárnych interakcií a aktivity sú kľúčové pre správne bunkové reakcie.

V rámci prednášky sa Dr. Goedhart zameria na signalizáciu iniciovanú triedou siedmich transmembránových receptorov (z rodiny GPCR). Aby jeho vedecký tím mohol skúmať rôzne molekulárne deje, vyvíjajú geneticky kódované fluorescenčné biosenzory. Tieto všestranné nástroje im umožňujú kvantitatívne aj funkčné zobrazovanie molekulárnych interakcií, proteínových aktivít alebo ich koncentrácie v rámci jednej živej bunky. Po seminári bude diskusia o inžinierstve a aplikácii týchto fluorescenčných proteínov a biosenzorov v kontexte signalizácie v jednotlivých bunkách.

 

Projekt CAPSID a jeho aktivity je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Rakúsko.

Viac informácií o prednáške, ako aj registrácia na webovej stránke projektu: https://capsid.vbcf.ac.at/events/

ANOTÁCIA a PRIHLASOVACIE ÚDAJE PREDNÁŠKY (pdf)

 

Predchádzajúce semináre v roku 2021:
Seminar Speaker Series – Dr. Eva Pereiro (25. 03. 2021)
Seminar Speaker Series – Prof. Rubén Fernández-Busnadiego (18. 03. 2021)
Seminar Speaker Series – Prof. Daniel Häussinger (11. 03. 2021)
Seminar Speaker Series – Prof. Yossi Paltiel (04. 03. 2021)
Seminar Speaker Series – Prof. Matthias Wilmanns (04. 02. 2021)
Seminar Speaker Series – Prof. Imre Berger (28. 01. 2021)
Seminar Speaker Series – Prof. Olwyn Byron (21. 01. 2021)
Seminar Speaker Series – Dr. Jacob Bauer (14. 01. 2021)

Organizátori: