Seminar Speaker Series – Prof. Olwyn Byron (21. 01. 2021)

Plagát k podujatiu projektu CAPSID. Informácie z plagátu sú aj súčasťou textu

Prednáška Prof. Olwyn Byron z Univerzity v Glasgowe vo Veľkej Británií, pod názvom „The role of AUC and SAXS: Understanding the structural basis for bacterial virulence factor function“ zo série prednášok ,Seminar Speaker Series´ projektu CAPSID sa bude konať dňa 21. januára 2021 o 14.00 hod. prostredníctvom on-line vysielania cez aplikáciu ZOOM.

Prednášajúca profesorka Olwyn Byron je profesorkou v odbore biofyzika a zaoberá sa vedami o živej prírode, najmä infekčnou biológiou.

Profesorka Olwyn Byron sa špecializuje na pochopenie správania sa biologických makromolekúl a ich komplexov v roztoku. Tieto formy molekúl sleduje využitím mnohých biofyzikálnych techník, ako napríklad: analytická ultracentrifugácia (AUC), rozptyl röntgenového žiarenia v malom uhle (SAXS), rozptyl neutrónov v malom uhle (SANS) alebo hydrodynamické modelovanie pomocou guľôčok (HBM). Expertízu v týchto metodológiách ponúka jej tím aj iným laboratóriám po svete.

Poslednou štúdiou ukázali, aká môže byť dôležitá úloha AUC a SAXS pri skúmaní štruktúrnych základov funkcie faktora bakteriálnej virulencie.

 

Projekt CAPSID a jeho aktivity je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Rakúsko.

Viac informácií o prednáške, ako aj registrácia na webovej stránke projektu: https://capsid.vbcf.ac.at/events/

ANOTÁCIA a PRIHLASOVACIE ÚDAJE PREDNÁŠKY (pdf)

 

Predchádzajúce semináre:
Seminar Speaker Series – Dr. Jacob Bauer (14. 01. 2021)
Seminar Speaker Series – Dr. Andreas Schwaighofer (17. 12. 2020)
Seminar Speaker Series – Prof. Niels de Jonge (10. 12. 2020)
Seminar Speaker Series – Dr. Jeffrey A. Chao (03. 12. 2020)
Seminar Speaker Series – Dr. Saha (12. 11. 2020)
Seminar Speaker Series – Dr. Alex Fish (15. 10. 2020)
Seminar Speaker Series – Prof. Jörg Menche (08. 10. 2020)
Seminar Speaker Series – Prof. Ohad Medalia (25. 06. 2020)
Seminar Speaker Series – Dr. Florian Schur (28. 05. 2020)
Seminar Speaker Series – Prof. Peijun Zhang (07. 05. 2020)
Seminar Speaker Series – Dr. Arthur Sedivy (30. 04. 2020)
Seminar Speaker Series – Dr. Bertrand Raynal

Organizátori: