Seminar Speaker Series – Dr. Jacob Bauer (14. 01. 2021)

Plagát k podujatiu projektu CAPSID. Informácie z plagátu sú aj súčasťou textu

Prednáška Dr. Jacoba Bauera z Ústavu molekulárnej biológie SAV, pod názvom „Normal mode analysis (NMA): Application to protein structure studies“ zo série prednášok ,Seminar Speaker Series´ projektu CAPSID sa bude konať dňa 14. januára 2021 o 14.00 hod. prostredníctvom on-line vysielania cez aplikáciu ZOOM.

Prvým tohtoročným prednášajúcim je Dr. Jacob Bauer, kolega z Ústavu molekulárnej biológie SAV a téma tohto seminára je „Normal mode analysis and its application to protein structure studies“. Prednáška Dr. Bauera poskytne prehľad aplikácií výpočtovej metódy, tzv. Normal Mode Analysis (NMA), ktorú je možné použiť na opísanie flexibilných stavov prístupných pre proteín v tzv. rovnovážnej polohe. Ukázalo sa, že tieto stavy proteínov majú funkčný význam. NMA je pravdepodobne najmenej výpočtovo nákladná metóda na štúdium dynamiky makromolekúl a vďaka pokroku v oblasti výpočtovej techniky a algoritmov na tento výpočet sa za posledných 20 rokov stala takmer triviálnou pre všetky systémy okrem tých najväčších.

 

Projekt CAPSID a jeho aktivity je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Rakúsko.

Viac informácií o prednáške, ako aj registrácia na webovej stránke projektu: https://capsid.vbcf.ac.at/events/

ANOTÁCIA a PRIHLASOVACIE ÚDAJE PREDNÁŠKY (pdf)

 

Predchádzajúce semináre:
Seminar Speaker Series – Dr. Andreas Schwaighofer (17. 12. 2020)
Seminar Speaker Series – Prof. Niels de Jonge (10. 12. 2020)
Seminar Speaker Series – Dr. Jeffrey A. Chao (03. 12. 2020)
Seminar Speaker Series – Dr. Saha (12. 11. 2020)
Seminar Speaker Series – Dr. Alex Fish (15. 10. 2020)
Seminar Speaker Series – Prof. Jörg Menche (08. 10. 2020)
Seminar Speaker Series – Prof. Ohad Medalia (25. 06. 2020)
Seminar Speaker Series – Dr. Florian Schur (28. 05. 2020)
Seminar Speaker Series – Prof. Peijun Zhang (07. 05. 2020)
Seminar Speaker Series – Dr. Arthur Sedivy (30. 04. 2020)
Seminar Speaker Series – Dr. Bertrand Raynal

Organizátori: