Seminar Speaker Series – Prof. Niels de Jonge (10. 12. 2020)

Plagát k podujatiu projektu CAPSID. Informácie z plagátu sú aj súčasťou textu

Prednáška Prof. Niels de Jonge z Leibniz Institute for New Materials, Saarland University (DE), pod názvom „Liquid phase electron microscopy fundamentals: The application to study membrane proteins in whole cells, and future outlook“ zo série prednášok ,Seminar Speaker Series´ projektu CAPSID sa bude konať dňa 10. decembra 2020 o 14.00 hod. prostredníctvom on-line vysielania cez aplikáciu ZOOM.

Seminár Prof. Niels de Jonge nesie názov ‚Elektrónová mikroskopia v kvapalnej fáze, jej základy a aplikácie pri štúdiu membránových proteínov v rámci celých buniek a jej vyhliadky do budúcnosti.‚ Prof. de Jonge vedie skupinu ‚Inovatívna elektrónová mikroskopia‘ na Leibnitzovom inštitúte pre nové materiály v Saarbrückene v Nemecku. Je tiež čestným profesorom fyziky na Sárskej univerzite.

Ústrednou vedeckou výzvou našej doby je asi pochopiť molekulárny aparát zodpovedný za jednotlivé bunkové funkcie. Podľa prof. de Jonge sú tieto vedomosti na jednej strane potrebné pri vývoji budúcich technológií v nádeji, že ľudstvo dokáže efektívne kopírovať niektoré pravidlá organizácie prírody; a na strane druhej, že tieto vedomosti nám pomôžu v boji proti chorobám, najmä rakovine. Táto výzva si však vyžaduje vývoj pokročilých mikroskopických technik.

Výskumný program profesora de Jorge sa preto zameriava hlavne na hľadanie príčin vývoja rezistencie na lieky pri rakovine, štúdium interakcií membránových proteínov a skúmanie procesov nanomateriálov na rozhraní pevná látka-kvapalina.

Za týmto účelom hľadajú inovácie v elektrónovej mikroskopii v kvapalnej fáze (LP-EM), v 3D-skenovacej transmisnej elektrónovej mikroskopii (STEM) a in situ STEM. Ich hlavné zameranie je na analýzu interakcií membránových proteínov na úrovni jednej molekuly v celej bunke v hydratovanom stave. Výskum profesora de Jorge vykonáva interdisciplinárny tím biofyzikov, bunkových biológov, chemikov a informatikov.

 

Projekt CAPSID a jeho aktivity je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Rakúsko.

Viac informácií o prednáške, ako aj registrácia na webovej stránke projektu: https://capsid.vbcf.ac.at/events/

ANOTÁCIA a PRIHLASOVACIE ÚDAJE PREDNÁŠKY (pdf)

 

Predchádzajúce semináre:
Seminar Speaker Series – Dr. Jeffrey A. Chao (03. 12. 2020)
Seminar Speaker Series – Dr. Saha (12. 11. 2020)
Seminar Speaker Series – Dr. Alex Fish (15. 10. 2020)
Seminar Speaker Series – Prof. Jörg Menche (08. 10. 2020)
Seminar Speaker Series – Prof. Ohad Medalia (25. 06. 2020)
Seminar Speaker Series – Dr. Florian Schur (28. 05. 2020)
Seminar Speaker Series – Prof. Peijun Zhang (07. 05. 2020)
Seminar Speaker Series – Dr. Arthur Sedivy (30. 04. 2020)
Seminar Speaker Series – Dr. Bertrand Raynal

 

Orgnizátori: