Seminar Speaker Series – Dr. Jeffrey A. Chao (03. 12. 2020)

Plagát k podujatiu projektu CAPSID. Informácie z plagátu sú aj súčasťou textu

Prednáška Dr. Jeffrey A. Chao z Inštitútu Friedricha Mieschera pre biomedicínsky výskum v Bazileji, pod názvom „Imagining the LIFE and DEATH of mRNAs in single cell“ zo série prednášok ,Seminar Speaker Series´ projektu CAPSID sa bude konať dňa 03. decembra 2020 o 14.00 hod. prostredníctvom on-line vysielania cez aplikáciu ZOOM.

Štvrtkový seminár bude o tom ‚Ako si predstavujeme ŽIVOT a SMRŤ mRNA v jednotlivých bunkách?‚. Na túto, ako aj na ďalšie otázky zo súčasnej epigenetiky bude odpovedať Dr. Jeffrey A. Chao z Inštitútu Friedricha Mieschera pre biomedicínsky výskum v Bazileji.

Vieme, že epigenetické mechanizmy rozhodujú o tom, kedy a kde sa daný gén prejaví, čiže epigenetika sa bezprostredne týka procesov, ktoré modulujú expresiu genotypu do jedného alebo viacerých odlišných fenotypov. Molekulárne je takáto modulácia sprostredkovaná transkripčnými a post-transkripčnými spôsobmi regulácie génov. Štúdium týchto procesov nám poskytuje odpovede na to, ako môže ten istý genóm viesť k rozmanitosti stabilných typov buniek?

Vedeckým cieľom skupiny Dr. Chao je pochopiť, ako sa epigenetické mechanizmy podieľajú na definovaní bunkovej identity, aby sa tieto regulátory využili pre regeneratívnu medicínu. Rovnako sa snažia odhaliť, ako mutácie či iné dysregulácie epigenetických regulátorov spôsobujú rôzne patológie; od vývojových porúch, cez rakovinu, neurologické syndrómy a choroby súvisiace so starnutím.

Dr. Chao sa zaoberá predovšetkým génovou expresiou. Tá si vyžaduje organizovanú sériu udalostí, ktorá je v bunke časovo a priestorovo regulovaná. V každom kroku musia byť faktory, ktoré riadia osud mRNA vhodne zostavené. Len na samotnom metabolizme RNA sa podieľa viac ako 2 000 proteínov ľudského genómu, pričom dynamika a kompozícia makromolekulových komplexov zohráva svoju úlohu. Je to veľmi heterogénny a dynamický systém, a aby molekulárne základy týchto bunkových procesov boli lepšie pochopené a objasnené, výskumná skupina Dr. Chao kombinuje biochemické a štrukturálne (röntgenová kryštalografia) techniky s jednomolekulovým zobrazením mRNA v živých bunkách.

 

Projekt CAPSID a jeho aktivity je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Rakúsko.

Viac informácií o prednáške, ako aj registrácia na webovej stránke projektu: https://capsid.vbcf.ac.at/events/

ANOTÁCIA a PRIHLASOVACIE ÚDAJE PREDNÁŠKY (pdf)

 

Predchádzajúce semináre:
Seminar Speaker Series – Dr. Saha (12. 11. 2020)
Seminar Speaker Series – Dr. Alex Fish (15. 10. 2020)
Seminar Speaker Series – Prof. Jörg Menche (08. 10. 2020)
Seminar Speaker Series – Prof. Ohad Medalia (25. 06. 2020)
Seminar Speaker Series – Dr. Florian Schur (28. 05. 2020)
Seminar Speaker Series – Prof. Peijun Zhang (07. 05. 2020)
Seminar Speaker Series – Dr. Arthur Sedivy (30. 04. 2020)
Seminar Speaker Series – Dr. Bertrand Raynal

Organizátori: