Seminar Speaker Series – Dr. Saha (12. 11. 2020)

Plagát k podujatiu projektu CAPSID. Informácie z plagátu sú aj súčasťou textu

Prednáška Dr. Shambaditya Saha z Institute of Molecular Biotechnology of the Austrian Academy of Sciennces, pod názvom „A role of complex composition in biomolecular condensates“ zo série prednášok ,Seminar Speaker Series´ projektu CAPSID sa bude konať dňa 12. novembra 2020 o 14.00 hod. prostredníctvom on-line vysielania cez aplikáciu ZOOM.

Témou seminára budú „Biomolekulárne fázové premeny a ich úloha v molekulárnych komplexoch“, kde vás doktor Saha z Inštitútu molekulárnych biotechnológií (IMBA) Rakúskej akadémie vied uvedie do skúmania základných aspektov vnútrobunkovej organizácie, konkrétne predstaví kompartmentalizáciu nezávislú od lipidových membrán.

Kanonické bunkové kompartmenty sú zvyčajne uzavreté v lipidových membránach, ale nedávne objavy naznačujú, že množstvo bunkových kompartmentov sa vytvára nezávisle od hraníc membrány a to separáciou fáz kvapalina-kvapalina.

Dr. Saha a jeho vedecký tím na IMBA sa snažia pochopiť, ako sa tieto ‚tekutine podobné‘ bunkové kompartmenty zostavujú a ako dokážu vykonávať odlišné bunkové funkcie.

Výskum v jeho vedeckej skupine je multidisciplinárny – kombinuje biochémiu, biofyziku, štrukturálnu biológiu, in vitro rekonštitúciu a štúdie in vivo na C. elegans.

 

Projekt CAPSID a jeho aktivity je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Rakúsko.

Viac informácií o prednáške, ako aj registrácia na webovej stránke projektu: https://capsid.vbcf.ac.at/events/

ANOTÁCIA a PRIHLASOVACIE ÚDAJE PREDNÁŠKY (pdf)

 

Predchádzajúce semináre:
Seminar Speaker Series – Dr. Alex Fish (15. 10. 2020)
Seminar Speaker Series – Prof. Jörg Menche (08. 10. 2020)
Seminar Speaker Series – Prof. Ohad Medalia (25. 06. 2020)
Seminar Speaker Series – Dr. Florian Schur (28. 05. 2020)
Seminar Speaker Series – Prof. Peijun Zhang (07. 05. 2020)
Seminar Speaker Series – Dr. Arthur Sedivy (30. 04. 2020)
Seminar Speaker Series – Dr. Bertrand Raynal

Organizátori: