Seminar Speaker Series – Dr. Andreas Schwaighofer (17. 12. 2020)

Plagát k podujatiu projektu CAPSID. Informácie z plagátu sú aj súčasťou textu

Prednáška Dr. Andreas Schwaighofera z Institute of Chemical Technology and Analytics, TU Vienna (AT), pod názvom „Laser-based IR spectroscopy: A new perspective for protein secondary structure analysis“ zo série prednášok ,Seminar Speaker Series´ projektu CAPSID sa bude konať dňa 17. decembra 2020 o 14.00 hod. prostredníctvom on-line vysielania cez aplikáciu ZOOM.

Seminár nesie názov ‚Laserová infračervená spektroskopia: nové perspektívy pre analýzu sekundárnej štruktúry proteínov.‘ Dr. Andreas Schwaighofer pracuje na Oddelení environmentálnej analýzy, procesnej analýzy a senzorov, ktoré vedie profesor Bernhard Lendl, na Ústave chemickej technológie a analýzy na Technickej univerzite vo Viedni.

IR spektroskopia je vynikajúca metóda na štúdium dynamiky sekundárnej štruktúry proteínu. Jej nízka citlivosť však bola prekážkou pri sledovaní skladania proteínov z inklúznych teliesok, ktorých charakteristiky sú nevyhnutné napríklad pri masívnej bioprodukcii. Posledné pokroky v laserovej infračervenej spektroskopii však priniesli zvýšenie robustnosti a citlivosti, ktoré sú potrebné na vykonávanie práve týchto meraní.

Dr. Schwaighofer sa intenzívne venuje aplikácii kvantových kaskádových laserov (QCL), ktoré umožňujú nové možnosti analýzy proteínov spektroskopiou so stredným infračerveným žiarením (mid-IR). Spomínané nové možnosti sledujú hlavne rôzne vlastnosti týchto zdrojov v porovnaní so širokopásmovými tepelnými zdrojmi, ktoré sa zvyčajne používajú v infračervených spektrometroch s Fourierovou transformáciou (FTIR). Zostavy založené na QCL môžu využívať vysoké hustoty spektrálneho výkonu a tiež koherentnú a inherentne polarizovanú povahu použitých laserových zdrojov na vývoj nových spôsobov merania. 

Prednáška poskytne prehľad rôznych aplikácií QCL pre mid-IR spektroskopickú analýzu proteínov.

 

Projekt CAPSID a jeho aktivity je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Rakúsko.

Viac informácií o prednáške, ako aj registrácia na webovej stránke projektu: https://capsid.vbcf.ac.at/events/

ANOTÁCIA a PRIHLASOVACIE ÚDAJE PREDNÁŠKY (pdf)

 

Predchádzajúce semináre:
Seminar Speaker Series – Prof. Niels de Jonge (10. 12. 2020)
Seminar Speaker Series – Dr. Jeffrey A. Chao (03. 12. 2020)
Seminar Speaker Series – Dr. Saha (12. 11. 2020)
Seminar Speaker Series – Dr. Alex Fish (15. 10. 2020)
Seminar Speaker Series – Prof. Jörg Menche (08. 10. 2020)
Seminar Speaker Series – Prof. Ohad Medalia (25. 06. 2020)
Seminar Speaker Series – Dr. Florian Schur (28. 05. 2020)
Seminar Speaker Series – Prof. Peijun Zhang (07. 05. 2020)
Seminar Speaker Series – Dr. Arthur Sedivy (30. 04. 2020)
Seminar Speaker Series – Dr. Bertrand Raynal

 

Orgnizátori: