Seminar Speaker Series – Prof. Matthias Wilmanns (04. 02. 2021)

Plagát k podujatiu projektu CAPSID. Informácie z plagátu sú aj súčasťou textu

Prednáška špeciálneho hosťa Prof. Matthiasa Wilmannsa pôsobiaceho na jednom z najprestížnejších vedeckých pracovísk, v EMBL (European Molecular Biology Laboratory) v Hamburgu, pod názvom „The sarcomeric protein myomesin has it all-in-one: Rigidity, flexibility and elasticity“ zo série prednášok ,Seminar Speaker Series´ projektu CAPSID sa bude konať dňa 04. februára 2021 o 14.00 hod. prostredníctvom on-line vysielania cez aplikáciu ZOOM.

Cieľom vedeckej skupiny profesora Wilmannsa je odhaľovať komplexnú ‚architektúru‘ procesov translokácie proteínov cez membrány a mechanizmy ich molekulárnej elasticity pomocou integratívneho prístupu štruktúrnej biológie doplneného najnovšími funkčnými experimentmi.

Ich súčasný výskum sa zaoberá najmä štruktúrami náročných proteínových komplexov biomedicínskeho významu, ktoré prinášajú riešenia hlavných výskumných otázok v procese infekcie patogénnymi baktériami, ale aj pri rakovine, kardiológii a nefrológii.

Na dosiahnutie týchto cieľov kombinuje tento EMBL tím röntgenovú kryštalografiu, jednočasticovú kryoelektrónovú mikroskopiu a ďalšie doplnkové techniky štrukturálnej biológie.

Cieľom prednášky bude predovšetkým predstavenie získaných poznatkov o procesoch molekulárnej translokácie cez membrány a tiež výsledkov štúdia toho, ako proteíny reagujú na vonkajšie sily v bunke pomocou molekulárnej elasticity.

 

Projekt CAPSID a jeho aktivity je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Rakúsko.

Viac informácií o prednáške, ako aj registrácia na webovej stránke projektu: https://capsid.vbcf.ac.at/events/

ANOTÁCIA a PRIHLASOVACIE ÚDAJE PREDNÁŠKY (pdf)

 

Predchádzajúce semináre:
Seminar Speaker Series – Prof. Imre Berger (28. 01. 2021)
Seminar Speaker Series – Prof. Olwyn Byron (21. 01. 2021)
Seminar Speaker Series – Dr. Jacob Bauer (14. 01. 2021)
Seminar Speaker Series – Dr. Andreas Schwaighofer (17. 12. 2020)
Seminar Speaker Series – Prof. Niels de Jonge (10. 12. 2020)
Seminar Speaker Series – Dr. Jeffrey A. Chao (03. 12. 2020)
Seminar Speaker Series – Dr. Saha (12. 11. 2020)
Seminar Speaker Series – Dr. Alex Fish (15. 10. 2020)
Seminar Speaker Series – Prof. Jörg Menche (08. 10. 2020)
Seminar Speaker Series – Prof. Ohad Medalia (25. 06. 2020)
Seminar Speaker Series – Dr. Florian Schur (28. 05. 2020)
Seminar Speaker Series – Prof. Peijun Zhang (07. 05. 2020)
Seminar Speaker Series – Dr. Arthur Sedivy (30. 04. 2020)
Seminar Speaker Series – Dr. Bertrand Raynal

Organizátori: