Seminar Speaker Series – Dr. Peter W. Schuck (22. 04. 2021)

Plagát k podujatiu projektu CAPSID. Informácie z plagátu sú aj súčasťou textu

Prednáška Dr. Petra W. Schucka, ktorý sa venuje vývoju biofyzikálnych metód pre štúdium proteínových interakcií a v súčasnosti pôsobí v NIH na Ústave biomedicínskeho zobrazovania a bioinžinierstva v Bethesde v USA, pod názvom „Potential and Limitations of Multi-Method Approaches for Studying Dynamic Multi-Protein Interactions With Applications SARS-CoV-2 Nucleocapsid Interactions“ zo série prednášok ,Seminar Speaker Series´ projektu CAPSID sa bude konať dňa 22. apríla 2021 o 14.00 hod. prostredníctvom on-line vysielania cez aplikáciu ZOOM.

Ako vieme, väčšina proteínov funguje ako súčasť multiproteínových komplexov, ktoré sú dynamické a zároveň vysoko štruktúrne polymorfné, a často zahŕňajú promiskuitné či dokonca prirodzene nezvinuté domény. Dr. Schuck sa zaujíma o vývoj biofyzikálnych metód, ktoré práve môžu objasniť tieto ‚architektonické‘ či energetické princípy takýchto multiproteínových komplexov.

Jeho tím preto využíva nové hydrodynamické, kalorimetrické a globálne analytické techniky. V nadväznosti na ich výsledky bude v rámci seminára diskutovať ich potenciál a obmedzenia pri štúdiu procesu zostavovania nukleokapsidu SARS-CoV-2.

 

Projekt CAPSID a jeho aktivity je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Rakúsko.

Viac informácií o prednáške, ako aj registrácia na webovej stránke projektu: https://capsid.vbcf.ac.at/events/

ANOTÁCIA a PRIHLASOVACIE ÚDAJE PREDNÁŠKY (pdf)

 

Predchádzajúce semináre v roku 2021:

Seminar Speaker Series – Dr. Joachim Goedhart (15. 04. 2021)
Seminar Speaker Series – Dr. Eva Pereiro (25. 03. 2021)
Seminar Speaker Series – Prof. Rubén Fernández-Busnadiego (18. 03. 2021)
Seminar Speaker Series – Prof. Daniel Häussinger (11. 03. 2021)
Seminar Speaker Series – Prof. Yossi Paltiel (04. 03. 2021)
Seminar Speaker Series – Prof. Matthias Wilmanns (04. 02. 2021)
Seminar Speaker Series – Prof. Imre Berger (28. 01. 2021)
Seminar Speaker Series – Prof. Olwyn Byron (21. 01. 2021)
Seminar Speaker Series – Dr. Jacob Bauer (14. 01. 2021)

Organizátori: