Seminar Speaker Series – Dr. Jana Neuhold (29. 04. 2021)

Plagát k podujatiu projektu CAPSID. Informácie z plagátu sú aj súčasťou textu

Prednáška Dr. Jany Neuhold, z partnerskej inštitúcie VBCF, AT, ktorá pôsobí v podporných špecializovaných laboratóriách, tzv. ‚Core Facilities‘, pod názvom „GoldenBac: A simple, highly efficient, and widely applicable system for construction of multi-gene expression“ zo série prednášok ,Seminar Speaker Series´ projektu CAPSID sa bude konať dňa 29. apríla 2021 o 14.00 hod. prostredníctvom on-line vysielania cez aplikáciu ZOOM.

Dr. Jana Neuhold sa venuje najmä vývoju metód k produkcii proteínových komplexov.

Produkcia rekombinantných proteínových komplexov si vyžaduje neustály vývoj metód na generovanie viacgénových expresných konštruktov. Dr. Neuhold predstaví robustný jednokrokový klonovací systém GoldenBac, ktorý poskytuje vysokoefektívnu a pritom jednoduchú metódu na generovanie multigénových expresných konštruktov pomocou transpozície, ale aj pre homológnu rekombináciu za použitia bakulovírusových systémov. Vďaka týmto vlastnostiam je táto technológia dostupná aj v laboratóriách, ktoré už bakulovírusový expresný systém používajú a je vhodná aj na rutinné generovanie multigénových konštruktov.

 

Projekt CAPSID a jeho aktivity je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Rakúsko.

Viac informácií o prednáške, ako aj registrácia na webovej stránke projektu: https://capsid.vbcf.ac.at/events/

ANOTÁCIA a PRIHLASOVACIE ÚDAJE PREDNÁŠKY (pdf)

 

Predchádzajúce semináre v roku 2021:
Seminar Speaker Series – Dr. Peter W. Schuck (22. 04. 2021)
Seminar Speaker Series – Dr. Joachim Goedhart (15. 04. 2021)
Seminar Speaker Series – Dr. Eva Pereiro (25. 03. 2021)
Seminar Speaker Series – Prof. Rubén Fernández-Busnadiego (18. 03. 2021)
Seminar Speaker Series – Prof. Daniel Häussinger (11. 03. 2021)
Seminar Speaker Series – Prof. Yossi Paltiel (04. 03. 2021)
Seminar Speaker Series – Prof. Matthias Wilmanns (04. 02. 2021)
Seminar Speaker Series – Prof. Imre Berger (28. 01. 2021)
Seminar Speaker Series – Prof. Olwyn Byron (21. 01. 2021)
Seminar Speaker Series – Dr. Jacob Bauer (14. 01. 2021)

Organizátori: