Seminar Speaker Series – Dr. Claudio Alfieri (10. 06. 2021)

Plagát k podujatiu projektu CAPSID. Informácie z plagátu sú aj súčasťou textu

Prednáška Dr. Claudio Alfieri, ktorý pôsobí v Ústave pre výskum rakoviny vo Veľkej Británii, pod názvom „Molecular snapshots of cell cycle control by cryo-EM“ zo série prednášok ,Seminar Speaker Series´ projektu CAPSID sa bude konať dňa 10. júna 2021 o 14.00 hod. prostredníctvom on-line vysielania cez aplikáciu ZOOM.

Dr. Claudio Alfieri je vedúcim tímu pre výskum molekulárnych mechanizmov regulácie bunkového cyklu. Jeho výskum sa zameriava na pochopenie a popísanie procesov bunkového cyklu, a ako je tento proces regulovaný veľkými makromolekulárnymi komplexmi počas fáz delenia, či výstupu a opätovného vstupu do bunkového cyklu.

 

Projekt CAPSID a jeho aktivity je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Rakúsko.

Viac informácií o prednáške, ako aj registrácia na webovej stránke projektu: https://capsid.vbcf.ac.at/events/

ANOTÁCIA a PRIHLASOVACIE ÚDAJE PREDNÁŠKY (pdf)

 

Predchádzajúce semináre v roku 2021:
Seminar Speaker Series – Dr. Qian Wu (20. 05. 2021)
Seminar Speaker Series – Dr. Jana Neuhold (29. 04. 2021)
Seminar Speaker Series – Dr. Peter W. Schuck (22. 04. 2021)
Seminar Speaker Series – Dr. Joachim Goedhart (15. 04. 2021)
Seminar Speaker Series – Dr. Eva Pereiro (25. 03. 2021)
Seminar Speaker Series – Prof. Rubén Fernández-Busnadiego (18. 03. 2021)
Seminar Speaker Series – Prof. Daniel Häussinger (11. 03. 2021)
Seminar Speaker Series – Prof. Yossi Paltiel (04. 03. 2021)
Seminar Speaker Series – Prof. Matthias Wilmanns (04. 02. 2021)
Seminar Speaker Series – Prof. Imre Berger (28. 01. 2021)
Seminar Speaker Series – Prof. Olwyn Byron (21. 01. 2021)
Seminar Speaker Series – Dr. Jacob Bauer (14. 01. 2021)

Organizátori: