Seminar Speaker Series – Dr. Qian Wu (20. 05. 2021)

Plagát k podujatiu projektu CAPSID. Informácie z plagátu sú aj súčasťou textu

Prednáška Dr. Qian Wu, ktorá pôsobí v Astbury Centre for Structural Molecular Biology na Univerzite Leeds vo Veľkej Británii, pod názvom „BRCT domain in DNA damage response“ zo série prednášok ,Seminar Speaker Series´ projektu CAPSID sa bude konať dňa 20. mája 2021 o 14.00 hod. prostredníctvom on-line vysielania cez aplikáciu ZOOM.

Je známe, že poškodenie DNA nastáva v dôsledku exogénnych aj endogénnych spúšťačov, vrátane ionizujúceho žiarenia, alebo ako vedľajší produkt normálnych bunkových funkcií. Bunky sa pri riešení týchto poškodení spoliehajú na svoju tzv. DNA damage response (DDR), čo je prirodzená vysoko regulovaná odpoveď bunky na poškodenú DNA. Neopravené poškodenia môžu viesť k nestabilite genómu a až k bunkovej smrti. Doména BRCT (podľa Breast cancer type 1 susceptibility protein (BRCA1) C-Terminal end) je významná doména nachádzajúca sa v mnohých kľúčových DDR regulujúcich proteínoch, ako sú BRCA1, BARD1, 5BP1 a DNA ligáza IV.

Cieľom seminára bude predstaviť súčasné štúdium štruktúr týchto DDR proteínov (najmä domény BRCT), ako aj ich mechanizmus rozpoznávania a tiež štúdium ich funkcie pri regulovanej odpovedi bunky na DNA poškodenie. 

 

Projekt CAPSID a jeho aktivity je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Rakúsko.

Viac informácií o prednáške, ako aj registrácia na webovej stránke projektu: https://capsid.vbcf.ac.at/events/

ANOTÁCIA a PRIHLASOVACIE ÚDAJE PREDNÁŠKY (pdf)

 

Predchádzajúce semináre v roku 2021:
Seminar Speaker Series – Dr. Jana Neuhold (29. 04. 2021)
Seminar Speaker Series – Dr. Peter W. Schuck (22. 04. 2021)
Seminar Speaker Series – Dr. Joachim Goedhart (15. 04. 2021)
Seminar Speaker Series – Dr. Eva Pereiro (25. 03. 2021)
Seminar Speaker Series – Prof. Rubén Fernández-Busnadiego (18. 03. 2021)
Seminar Speaker Series – Prof. Daniel Häussinger (11. 03. 2021)
Seminar Speaker Series – Prof. Yossi Paltiel (04. 03. 2021)
Seminar Speaker Series – Prof. Matthias Wilmanns (04. 02. 2021)
Seminar Speaker Series – Prof. Imre Berger (28. 01. 2021)
Seminar Speaker Series – Prof. Olwyn Byron (21. 01. 2021)
Seminar Speaker Series – Dr. Jacob Bauer (14. 01. 2021)

Organizátori: